تکست آهنگ ارباب شهر من امیر خلوت[ورس یک]همه چی توو دنیا میچرخه فقط سرِ توهمه بیشترشو میخوان ، بیشتر به ضربِ دوعددِ بالا ماشین حساب یعنی قدرتاگه داشته باشی راحتی حتی توو غربتتوو زمینِ خدا گرفتی جای خدا روآدما میپرستنت شدن نسخ و خمارتتو زدی به هم قانونِ برابریتویی دلیل قهر و آشتیدلیلِ خنجر اَ پشتِ برادریآدما سرِ تو حیله میکنن ، بهت پیله میکنندخترِ جوونو زیرِ پیر مرد میکننتو باشی توو جیبِ هر کی اون میشه رئیسهمه میمیرن براش میگن تویی عزیزتوو دستِ توئه هتک حرمتِ آدماتو میتونی مومن هم کافر کنی عوض کنی باوراامروزه تویی دلیلِ عشق و عاشقی حتیاونی که تو رو داره میاد سمتش صد تا صد تا[کروس]اربابِ شهرِ من ، پوله پوله پوله پولهاربابِ شهرِ من ، پوله پوله پوله پولهیه عالم سجده زدن براش نوکرن چوناربابِ شهرِ من ، پوله پوله پوله پولهاربابِ شهرِ من ، پوله پوله پوله پولهاربابِ شهرِ من ، پوله پوله پوله پولهیه عالم سجده زدن براش نوکرن چوناربابِ شهرِ من ، پول پول پول پول[ورس دو]گرمه دمت نمیشه گذاشت سر به سرتمست میکنه عطرِ تنتخلقِ جهان در به درت ، بر پدرتمیره خرت داری برشغرورِ بشرو داری دورشافسار زیرِ سرت جنگِ جنگهشرف اومد تو دادی هلش هر بارمیزنه لَهلهه ، تو د مصَبتتو که دورت پُر کفتاره ، میشونی خنده رو لبانباشی نه ولی باشی شله شلواربگو بینم چی داری مگه چی توو وجودته بی وجودکه بخوام نخوام پرت میگیره به پرم دیر و زودکل جهان توو نخِ تو  ، زور نمیره توو کَتِ تومیذارن رو چشاشون پیر و جوون و کودکتومیکنی کلاغو طاووس تو ، باشی همه میان پابوس تودل میفروشی تن میخری ، میشناسی اصا ناموس تونبضی نبضی استواری ، خم میکنن جلوت سرنیازی نداری بدوئی ، دوسِت دارن هر چی باشی تپل ترگرمِ گرم پشتم هر جا باشی پَر مناین روزا حرف حرفِ توئه اربابِ شهرِ من[کروس]اربابِ شهرِ من ، پوله پوله پوله پولهاربابِ شهرِ من ، پوله پوله پوله پولهیه عالم سجده زدن براش نوکرن چوناربابِ شهرِ من ، پوله پوله پوله پولهاربابِ شهرِ من ، پوله پوله پوله پولهاربابِ شهرِ من ، پوله پوله پوله پولهیه عالم سجده زدن براش نوکرن چوناربابِ شهرِ من ، پول پول پول پول[ورس سه]با تو میشه فراری داد مقصربا تو یه تِرمه میشه شد مهندستو نباشی توو جیب مریض نمیزنن حتی یه آمپولدکترا مریضت شدن خاک توئه …ارزش آدما صفرای بغلِ یکهمیگن تو کثیفی هرز* ای میچرخیتو چطور چرکی هستی همه چیزو تمیز میکنیمیتونی تلخیِ هر طعمیو تو لذیذ کنیتو چطور چرکی هستی همه میخوان بچِشنتتو چطور محرکی همه میخوان بکِشنتتو با بابایی باشی بابائه رو سفیدهاما تو با بابائی نباشی بابائه رو سیاههتو واجب الحضوری میخواننت روزیانهتو باشی توو بازار میچرخه نباشی رو زیانهمودیانه میان سمتت کلِ دنیاتو ستوناشی چی؟ ستونای کلِ رویا[کروس]اربابِ شهرِ من ، پوله پوله پوله پولهاربابِ شهرِ من ، پوله پوله پوله پولهیه عالم سجده زدن براش نوکرن چوناربابِ شهرِ من ، پوله پوله پوله پولهاربابِ شهرِ من ، پوله پوله پوله پولهاربابِ شهرِ من ، پوله پوله پوله پولهیه عالم سجده زدن براش نوکرن چوناربابِ شهرِ من ، پول پول پول پولپوله پوله پوله پوله ، پوله پوله پوله پولهپوله پوله پوله پوله ، پوله پوله پوله پولهول پول پول پولبرای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های موزتکست دانلود کنید دانلود با کیفیت 128 به همراه متن افزوده دانلود با کیفیت 320 به همراه متن افزوده

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *