دانلود آهنگ مهم پایادنیا رو آب بگیره بباره صد دفعهتو هوا منو داری نمیشیم پس خفهدلیل مصرفه دوپامینهاگر مغزم آسمانو با تو گاهی ورق زده هفت صفحهعشق تو پاک مثل گناهِ داد انگیزه بهمدیگه دلت با مننبض نی فکر جبران انگار وقتنصفِ دنیا به آخر میرسهخوب مگه تقصیرت نیستمثل خدا هم بخواد بخشیده شیبودی تو برام ، دوستی خوش مرامروت میشدم های ، کوک میشدم باتروت میشدم آروم ، بی توام حالخوب نیست کلا رولتحمل میکنم دوریتو الانبهتره ببرم خوبیتو از یادبپا تا نگیرن توپی رو از پاکاین روزا کمیابن دوستی و مرامزود میکنم باز از موزیک و خلاقیتخوبیم و سرحال بس ، توپیم و فضامن بی دود و خلافم ، می کوبم و شارژممیزونم و پایم ، بی جوز و …بودم آروم قبلا ؛ تو رگ هام بود قلباتو اطوار بود لوند ؛ بودم خام بود چپمخون کرد جادوم کم کمبو حرفاش بود عملتوش کرد مالوند در رفترو زخمام بود نمک ولیمهم نیستش اگر که تیر میخوریمکشته میشی قبل از اینکه بکشیصبح که میشه چند خط دوپینگ میکنیرول بپیچه ورق و سید میخوریمگرگِ میشه پس تهش توبه میکنهمن لجبازم ازم اُور (over) میکنهدرسته که هستی تو خیلی خوشگلهرکی شاخ شه ضرر و پیچ میخورهمهم نیستش اگر که دیر میکنیمهم اینه همه رو زیر میکنیمهم اینه همه رو جیب میکنیتو فِیکی که تقلبی شیک و پیشمشکل اینه {نامفهوم} تیز میکنیمشکل میشه همه رو زیر میکنیدودِلی که ضرر و گیر میکنیDope ویته حتماً OD میکنیمهم نیستش اگر که دیر میکنممهم اینه که همه رو زیر میکنممهم اینه همه رو جیب میکنمدود دیقه ای یقتو چیز میکنمهمیشه کوکیم مانیز زدیم به روح زیادینه میریم خوب میخوابیمدلیل خوبیاییمتفریحمون میشن سیدهمینه جو بیست و چهاریهمیشه رو بیت با تیمنظیرمون نی جاییحریفمون میخوای شیسریع بمون میبازیرقیبمون مینالیدرفیقمون نیست لاشیدرگیر پول زیاد نیستمولی به زور میاد این سمتهزینه بود زیاد نیست خمهمیشه سود میاد بیشترولی یه روبیکا نیستمخسیسِ پولی مالی نهولی یه جوری تایمیمنریخته دور هیچ باهات هیچوقتسبزی کوهی اینجا ریختنشبیه گودزیلاست بیشترنگی به زور بیماری پسشب میشه توو سیاهیش همنزدیکتون هیچ جا نیست امن{نامفهوم}همیشه دودی باشین همتهش میشه رو تیر خالیمهم نیستش اگر که دیر میکنیممهم اینه همه رو سیر میکنیممهم اینه همه رو جیب میکنیمتو فِیکی که تقلبی شیک و پیشمشکل اینه {نامفهوم} تیز میکنیممشکل میشه همه رو زیر میکنیدودلی که ضرر و گیر میکنیDope بیته حتماً OD میکنیعینِ تارو من وصلم کانال طورمثه واگن به مافوقمیکنم اسکناسو چاپ تندپُر کاربرد مثل کاربُنمیرم بالا مثه بالونرو بیتایه کایوکه هانچوئه پابلوپیکاسو چشا سرخهچهار صبح جنازه طور بایکوتمثل مالکوم اکس‌ اکس‌ اکس تن تاسیون‎مهم نیستش اگه که کی* میخوری‎مهم اینه همرو کی* میکنیمبرای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های موزتکست دانلود کنید دانلود با کیفیت 128 به همراه متن افزوده دانلود با کیفیت 320 به همراه متن افزوده

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *