تکست آهنگ خوبه همه چی بهزاد لیتو[ورس یک]گاهی اوقات تنگ میشه دلمتا زندگیم دوباره باهات رنگ میشه یه کمبی تو‌ سخت میشه برمتو‌و این شهر هر شب با سرگیجه ولمتو بودی میگفتی همه چی خوبهپس بگو دعواها سرِ چی بوده؟نمیخواد باشه با منِ دیوونهتا بازی خوبه میره بده میمونهآره بیخی بزن به چاکخالی نیست حتی نه یه کم که جاتبرو با اون که همش بخنده باهاتتوو یه چشم کنه فقط یه بند نگاهتبی دلیل الکی گیر‌ میدادیمیدونی خودت که نیستی عادی‌نه آخرا بودی تو خیلی مادیخونمون بود مثل انفرادی ما[کورس]بهم بگو واسه رفتن میلی نداریو وقت هست خیلیپس‌ برگرد ببینمت باز دوبارهرُک بهم بگو برای چی؟میخوای بری تنها بشیبرا من تو نوازشیخوبه همه چی باز با تو آرهخوبه همه چی باز با تو آرهخوبه همه چی باز با تو آره[ورس دو]اگه حرف داری بزن پا تلفن سریعحاشیه رو بیخیال ول کن ولیهمونی هستی که بهت گفتمیاَ این رابطه میخوام که دلخور نریولی اگه لجبازی لجباز ترمرفیق روزای تنهاش منمولی لیاقت میخواد نگه داشتنممیلرزید من با حرفاش تنمنمیخواد برم میگه اشتباستفقط نگرانِ دیده اجتماعستبگو منظور حرفاش چیههر دفعه باهاش میشه بد حاشیه[کورس]بهم بگو واسه رفتن میلی نداریو وقت هست خیلیپس‌ برگرد ببینمت باز دوبارهرُک بهم بگو برای چی؟میخوای بری تنها بشیبرا من تو نوازشیخوبه همه چی باز با تو آرهخوبه همه چی باز با تو آرهخوبه همه چی باز با تو آره[ورس سه]تو تهران من تورنتوبگو دروغه حرفا درباره یِ تواومده باهات آره هر جا لیتونوشت برات این چند تا بیتوولی باز ولی باز ولی باز ولی بازچرا هنوز توو فکر اون قدیماستهمیشه هم دنباله کم تریناستگفت میدونی که میام بری هر وری باهاتگفتم خوبه همه چی با تو من تهِ مسیرماین همه گذشته ولی هنوز اسیرمهی میخواستم داستانا نشه نصیبمگفتی رازمونو نمیگم نه به کسی نه من[کورس]بهم بگو واسه رفتن میلی نداریو وقت هست خیلیپس‌ برگرد ببینمت باز دوبارهرُک بهم بگو برای چی؟میخوای بری تنها بشیبرا من تو نوازشیخوبه همه چی باز با تو آرهبرای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های موزتکست دانلود کنید دانلود با کیفیت 128 به همراه متن افزوده دانلود با کیفیت 320 به همراه متن افزوده

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *