تکست آهنگ گل عشق رضا بهرامدر پی چشمت شهر به شهرخانه به خانه شدم روانهگل عشقم را چیدیدانه به دانه چه عاشقانهآرام آرام آتش به دلم زدیبنشین که خوش آمدی رویای مناین تو این جانِ من شوق چشمانِ منعاشق ها میکُشی زیبایِ مندر پی چشمت شهر به شهرخانه به خانه شدم روانهگل عشقم را چیدیدانه به دانه چه عاشقانهمثل تو دنیا ندیدهفضلِ عشق ما رسیدهرو نمایان کردی و یک شهر دستش را بریدهکفرم و دینم تو هستیهر چه میبینم تو هستیبیستون ها میکنَم منچون که شیرینم تو هستیدر پی چشمت شهر به شهرخانه به خانه شدم روانهگل عشقم را چیدیدانه به دانه چه عاشقانهمن تو را راحت نیاوردم به دست ای جانبعدِ عمری بر دلت مهرم نشست ای جانجز تو در قلبم دگر عشقی ندارم منآن شود پیدا مگر من مگیذارم منآرام آرام آتش به دلم زدیبنشین که خوش آمدی رویای مناین تو این جانِ من شوق چشمانِ منعاشق ها میکُشی زیبایِ منبرای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های موزتکست دانلود کنید دانلود با کیفیت 128 به همراه متن افزوده دانلود با کیفیت 320 به همراه متن افزوده

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *