دانلود آهنگ میکروب سینا سیکاس[ورس یک]چسبیدم مث زالو به تنم ، من آلوده ترمشهر جامونه بلدهیچوقت برام نمیشه این قانونه عوضمتمرکز هدف توو حال بوده وسطما رو ببین اول رانتاییم هرممیگن نوک بینیم واسش میشه لاینایی به خطمیگن داش سهیل حالِ ما رو حال داری بخرمیشه فراموش دردا باهام آلزایمرمتوو جنگل انگل کف خواب ترینما رو گوش دادی دایی یهو تبخال زدیچرک تر از شعرام نیست زخمام یعنییه روان پریش که بودش شکاک ترینقاتل سریالی آرایش بیتبا کلمه ها میدادم من آزار جنسیمیدونی اَ همیشه ما آماده تریمفاز مثبت خودم سرم بالای سری[کورس]حریصه تیم ، ولی که چی؟هر جا دیدم میگن مریضتیمیه روزی تو باید خلیفه شیبالا سر رپ فارسو و خلیجش شیتهش به گ* میریم وسیله ایم ماتهش به گ* میریم وسیله ایم ماتهش به گ* میریم وسیله ایم مابدون داشی ماییم همیشه اینجاتهش به گ* میریم وسیله ایم ماتهش به گ* میریم وسیله ایم ماتهش به گ* میریم وسیله ایم مابدون داشی ماییم همیشه اینجا[ورس دو]صداها بالا سرا رو ساب سوارهکارِ یه علاف و جاش رو سَت و گلهآتیش دوباره میگیرن سبزیامیگیرم دَم زیاد میبینم هر کیواسه خودش پاچیدهسه راه میره راپیدههی دود میشیم آتیشتمیزنیم و هی بازدیدت میره بالاترباز رید بهت ، حواستو جمع نشی نزدیکشدما بالا سر میشی تبخیر رِیزبیا بالاتر و بریز برام نشون بده سقفِ تو چندحدتو رد ، فکتو لقنمیرسی نه ، نه نه نه الآنش نه چند سال بعدبد میمونم و خوب نمیشمرد میشم ازت خنده رو لبرپ کثیف شده همه میخوان زود قاطی شنمنم طلب کثافت کاریشم[کورس]حریصه تیم ، ولی که چی؟هر جا دیدم میگن مریضتیمیه روزی تو باید خلیفه شیبالا سر رپ فارسو و خلیجش شیتهش به گ* میریم وسیله ایم ماتهش به گ* میریم وسیله ایم ماتهش به گ* میریم وسیله ایم مابدون داشی ماییم همیشه اینجاتهش به گ* میریم وسیله ایم ماتهش به گ* میریم وسیله ایم ماتهش به گ* میریم وسیله ایم مابدون داشی ماییم همیشه اینجا[ورس سه]کاری ندارم که چی کاره بودهبی پایه بوده داشی میخاره کو*توقتی سینا بخونه میره تا فیهاخالدونتتا این کیکا بکوبهکاری ندارم که چی کاره بودهبی پایه بوده داشی میخاره کو*توقتی سهیل بخونه میره تا فیهاخالدونتتا این کیکا بکوبهبرای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های موزتکست دانلود کنید دانلود با کیفیت 128 به همراه متن افزوده دانلود با کیفیت 320 به همراه متن افزوده

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *