تکست آهنگ مثه اولاش بهزاد لیتو و آرتا[کورس]با دستاش منو پس میزدبا حرفاش منو تهدیدمبا دستاش منو پس میزدبا حرفاش منو تهدیدممیپوشید کفشاشو منو ترک میکردولی‌ فرداش بازم برمیگشتبا دستاش منو پس میزدبا حرفاش منو تهدیدممیپوشید کفشاشو منو ترک میکردولی‌ فرداش بازم برمیگشت[ورس یک]باور نمیکردم ، با اون تو خوشحالیتا تهش که دیدم من ، دلم آروم شد و خوابیدچشمامو که بستم ، کابوس شد و آتیشتو رو دیدم بودی تشنه، دلم بارون شد و باریداگه وایسی شاید مثل من نیادهرچی‌ خواستی‌ من که گرفتم براتکردیم آشتی‌ نشد مثل اولاشهمش تا نصف شب دعواگفتم نرو اون روز رسیدرسید خواستی‌ هر دومون دور بشیمهر گل بود بوش یک چیزمن تو اون ، اون یکی[کورس]با دستاش منو پس میزدبا حرفاش منو تهدیدممیپوشید کفشاشو منو ترک میکردولی‌ فرداش بازم برمیگشتبا دستاش منو پس میزدبا حرفاش منو تهدیدممیپوشید کفشاشو منو ترک میکردولی‌ فرداش بازم برمیگشت[ورس دو]میدونم کلیشست ولی‌ اگه بری نابودمدنبالت آره خیلیا بودنوقتی‌ رفتی‌ ریختن سریع اکیپا خونه املش بازی‌ برنامه تکیلا رو هماز همون اولین باری که دیدمتبود همچی‌ بات عالی‌ ، آرهنفهمیدم ولی‌ ماری ، نه نهبسه انقدر گریه زاری ، بسهدلِ من برا تو کلی‌ تنگهگفتی‌ میزنی‌ فوری زنگ بهمدعوا با تو با خودی جنگهبرنامت این روزا وُدی بَنگهنمیخوام بشه حرفش جایینه نمیدونی‌ چقدر برام ارزش دارینه نمی‌خوام بگم ، دلم شده تنگکاش بزنه اون زنگ دوباره به من[کورس]با دستاش منو پس میزدبا حرفاش منو تهدیدممیپوشید کفشاشو منو ترک میکردولی‌ فرداش بازم برمیگشتبا دستاش منو پس میزدبا حرفاش منو تهدیدممیپوشید کفشاشو منو ترک میکردولی‌ فرداش بازم برمیگشتبرای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های موزتکست دانلود کنید دانلود با کیفیت 128 به همراه متن افزوده دانلود با کیفیت 320 به همراه متن افزوده

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *