دانلود آهنگ ساختمش عرفان جیدال و ایمانمون[اینترو]پایداره ، Young Pacino[ورس یک]تق تق درا شد بازکبوتر أ قفس رها شد بازتق تق چکو خورد بازتو. گوشِ اونی که برامون داشتتق تق این صدا آشناستدره قلبو کردم باز واسه اون که هوامو داشتتق تق صدا استخون هام زیرِ فشارولی ببین هنو رو پامده بار زدن زمینمون داشیتا شاید یه بارش بکنه اسیرمون کاشتیمم ده ساله همیشه رو پاستبگو کی دادن این چا*ا نظریمون کاررسیدیم این بالا کردیم *ایه خرجنداره فایده حرف پَ عملجاش نشست توو سرمبگو کی مثلِ ما —[کروس]پایداره ، ساختمش عمو فقط من با کارکوهِ نورم تووی شبِ تیره تارسنگینه برات زیادیه بارپای حرفم هستم حتی پایِ دار[ورس دو]پایدار زنده است دیگه بسه تازهزنده موندنِ تو ولی یه بحثِ بازهپایدار یک دست توی فصلِ تازهخورشید با ستاره ها یه نسلِ تازهبازم دست درازه سمتِ آسموندست به کاره قصر به سازه اونمغزه رازه قلبِ پاسبونچشما بازه چشما کاسه خونمیخوام بترکم کنم کنم مثلِ بمب صدااینم اسکی برن اصا مث که کُپ مامیخوان درس بگیرن از رو نصف جلمه هادادا مدرسه تعطیل مثلِ جمعه هاهمه دوره همیم انگار سال تحویلهحرص میخوری که نمیگیریم باز تحویلتحس میکنی که نمیگیریم فاز تحلیلشنکن نمیخوری به ما اصاً داش تش اینه[کروس]پایداره ، ساختمش عمو فقط من با کارکوهِ نورم تووی شبِ تیره تارسنگینه برات زیادیه بارپای حرفم هستم حتی پایِ دار[ورس سه]اون بالاها یه جا که نمیبینیمرو به آفتاب نشستم خیلی شیرینمیزنم زیره عرش ورو میزم چیده کَشو (Cash)چشامم دیده تهشوپ تووشون خیره نشوآهنگاش پیشِ مننچون داره عقده ازمنمیدم جوابشوده ساله ک* ننشیه بار دیگه کنی شلوغی توسیاه میشه عاقبتِ وثوقی طورامروز زنگ بزنم به رفیقام لندنفردا میری تهران توو گونی تومیشم بیخیالِ تو ولینمیشی اندازه علیبهم میگن نابغه ترینمیشناسیم شاعرِ مریضاین حرفام واقعینتاریخی سندِ پاشسنگینِ کارِ تیممهم وزن پزونده هاش[ورس چهار]میشناسیم یانگ پاچینو (Young Pacino)بهترینم ولی خاکیورزش باستانی طورپایداره باز بشی هفت تا در ردانگار چاکراییم ومیکنیم چُخسا رو پاس کاری تندتیکی تاکا انگار بارساییم و بارساییم وبکنم رپ یا مامبلرو میزم کشِ حاضر (Cash)زدم و بدخواهمو بد گا*مشروع کردم یه روز گرچه با عشقمیزنه توو گوشم کیکا تق تقزبونم سمیه نیشِ عقربخودت میدونی که رپر ترم ازتمن حتی با میکِ برعکس[کروس]ساختمش عمو فقط من با کارکوهِ نورم تووی شبِ تیره تارسنگینه برات زیادیه بارپای حرفم هستم حتی پایِ داربرای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های موزتکست دانلود کنید دانلود با کیفیت 128 به همراه متن افزوده دانلود با کیفیت 320 به همراه متن افزوده

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *